گروه آموزشی پنجم اداره ناحیه 5اصفهان
شیوه های فعال تدریس استمرار یادگیری و پرورش خلاقیت در دانش آموزان است . 
قالب وبلاگ

بسمه تعالی

سند تحول بنیادین

با سلام و بنا به درخواست عده ای از همکاران پیرامون مطالب مورد آزمون در سند ملی تحول بنیادین گروه آموزشی پایه پنجم علاوه بر اینکه قبلا"مطالبی را در وبلاگ خود قرار داده بود باز هم بعلت نیاز همکاران آخرین مطلبی را که در وبلاگ تعلیم دات اسفد یو دات آی آر در کلاس درس غیر حضوری قرار داشت ضمیمه ی وبلاگ خود قرار داد تا همکاران راحت تر بتوانند در این آزمون شرکت کنند .

 

اهداف كلی
1ـ بیانیه ارزش ها را توضیح دهد. ـ بیانیه ی ماموریت های وزارت آموزش وپرورش را شرح دهد.
2ـ چشم انداز نظام تعلیم و تربیت رسمی را بیان نماید.
اهداف جزیی :
1ـ هدف های كلان آموزش و پرورش را بیان نماید.
2ـ راهبردهای كلان را در سند تحول توضیح دهد.
3ـ هدف های عملیات و راهكارهای سند تحول را شرح دهد.
فصل اول        بیانیه ارزش‌ها

گزاره‌های ارزشی مندرج در بیانیه ارزش‌ها،بایدها و نبایدهایی اساسی است كه لازم است تمام اجزا و مؤلفه‌های نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی[1]هماهنگ با آنها بوده و همه سیاست‌گذاران و كارگزاران نظام ملتزم وپایبند به آنها باشند.این ارزش‌ها براساس آموزه‌های قرآن كریم و سنت پیامبر اكرم(ص) و حضرات اهل بیت (علیهم‌السلام)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهنمودهایرهبر كبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و سند چشم‌اندازبیست ساله و نقشه جامع علمی كشور و سیاست‌های كلی تحول نظام آموزشی تهیه و تدوینشده است و با مبانی نظری تحول بنیادین آموزش و پرورش (شامل فلسفه تعلیم و تربیت،فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی و رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوریاسلامی ایران) سازگار و مستند به مضامین مندرج در آنها می‌باشد. گزاره‌های ارزشینظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی عبارتند از:
1ـ آموزه‌های قرآن كریم، نقش معنوی،اسوه‌ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اكرم (ص) و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله علیها) وائمه معصومین (علیهم‌السلام) به ویژه امام زمان (عج) و ولایت‌مداری در تمام ساحت‌هابرای تحقق جامعه عدل جهانی (جامعه مهدوی) تبصره: اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانوناساسی براساس قوانین موضوعه اقدام خواهند كرد.
2ـ آموزه‌های بنیادین مهدویت وانتظار كه رمز هویت اسلام ناب و عامل حیات و بقای آن در عصر غیبت است، به عنوانمهمترین رسالت منتظران در عصر غیبت.
3ـ میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره)،تعمیق علاقه و پیوند با انقلاب اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه
4ـ فرآیند تعلیم وتربیت[2] در تمام ساحت‌ها[3] شامل تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی، تعلیم و تربیتاجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری،تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه‌ای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظاممعیار اسلامی[4] (مبانی و ارزش‌های برگرفته از قرآن كریم، سنت حضرات معصومین (علیهمالسلام) و عقل) كه تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در آن محوریت دارد.
5ـزمینه‌سازی كسب شایستگی‌های پایه[5] ـ با تأكید بر خصوصیات مشترك اسلامی ـ ایرانی وانقلابی، در راستای تكوین و تعالی پیوسته هویت [6]دانش‌آموزان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی.
6ـ هویت شناخت‌مدار و واقع‌نمایی و معنای گسترده، جامع و منسجم معرفت(وحیانی، عقلانی، نقلی و تجربی).
7ـ نقش معلم (مربی) [7]به عنوان هدایت‌كننده و اسوه‌ایامین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظامتعلیم و تربیت رسمی عمومی
8ـ بصیرت و تعالی در زمینه‌های گوناگون عبادی ـ اخلاقی،اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی.
9ـ كرامت ذاتی و اكتسابی انسان و كسب فضایل اخلاقیاز جمله: ایمان، تقوا، تولی و تبری، عمل صالح، خودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم‌ستیزی،علم، حكمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ایثار و فداكاری. 10ـ سلامت جسمانی، نشاط وتقویت اراده
11ـ تكوین و تعالی جنبه‌های انسانی هویت دانش‌آموزان برای تقویت روابطحق محور، عدالت‌گستر و مهرورزانه با همه انسان‌ها در سراسر جهان.
12ـ منزلت علمنافع، هدایت‌گر و توانمندساز و مقام و جایگاه عالم و معلم.
13ـ پرورش، ارتقا و تعمیقانواع و مراتب عقلانیت در همه ساحت‌های تعلیم و تربیت.
14ـ ارتقاء جایگاه و نقشتربیتی خانواده و مشاركت اثربخش آن با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی. 15ـ نقشتربیتی اماكن مذهبی، نهادهای مردمی، اجتماعی و رسانه.
16ـ عدالت تربیتی در ابعادكمی، همگانی و الزامی و عدالت كیفی با رعایت تفاوت‌های فردی، جنسیتی، فرهنگی وجغرافیایی.
17ـ جایگاه و نقش تعلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوری‌های ارتباطی وبهره‌گیری هوشمندانه از آن و مواجهه فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و كنترل آثار وپیامدهای نامطلوب آن.
18ـ توجه توأمان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چارچوبمنافع و مصالح ملی.
19ـ صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشتركاسلامی ـ ایرانی.
20ـ وطن‌دوستی و افتخار به ارزش‌های اصیل و ماندگار اسلامی ـایرانی و اهتمام به برپایی جامعه مهدوی.
21ـ تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی بهعنوان زبان مشترك.
22ـ استمرار فرهنگ اسلامی ـ ایرانی از طریق ارزیابی آگاهانه آن وتعامل نقادانه با سایر فرهنگ‌ها براساس نظام معیار اسلامی.
23ـ مسئولیت‌پذیریهمه‌جانبه، مشاركت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه.
24ـ روحیهكارآفرینی، كسب شایستگی‌های عام حرفه‌ای و مهارتی و هنری زمینه‌ساز كار مولد.
25ـارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه‌های بشری در چارچوب نظام معیار اسلامی وبسترسازی برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان.
26ـ نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بهعنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد نیروی انسانی و سرمایه فرهنگی و معنوی جهت رشد وتعالی همه‌جانبه و پایدار و اعتلای فرهنگ عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی.
27ـمدرسه به عنوان كانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل كسب تجربه‌های تربیتی.
28ـتقویت شأن حاكمیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست‌گذاری،برنامه‌ریزی، پشتیبانی و نظارت و ارزیابی ضمن مشاركت‌پذیری و كاهش تصدی‌گری غیرضروردر بعد اجرا با رعایت اصل عدالت.
29ـ آینده‌پژوهی و پایش تحولات مؤثر بر تعلیم وتربیت رسمی عمومی به منظور ایفای نقش فعال در مواجهه با چالش‌های پیش رو درعرصه‌های مختلف.
30ـ جامعیت، یكپارچگی و توجه متوازن به ساحت‌های تعلیم و تربیت

1-نهادی است اجتماعی و فرهنگی و سازمان یافته كه، به عنوان مهم ترین عامل انتقال،بسط واعتلاء فرهنگ در جامعه اسلامی ایران ، مسئولیت آماده سازی دانش آموزان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد كه تحصیل آن مرتبه برای عموم افراد جامعه لازم یا شایسته باشد . دستیابی به این مرتبه از آمادگی جهت تكوین وتعالی پیوسته هویت دانش آموزان )با تاكید بر وجوه مشترك انسانی، اسلامی وایرانی( ضمن ملاحظه ویژگی های فردی و غیرمشترك ونیز در راستای شكل گیری واعتلای مداوم جامعه اسلامی مستلزم آن است كه تربیت یافتگان این نظام شایستگی های لازم جهت درك واصلاح مداوم موقعیت خود ودیگران را براساس نظام معیار اسلامی كسب نمایند.
2-تعلیم و تربیت عبارت است از: «فرایندی تعالی جویانه، تعاملی، تدریجی، كیپارچه ومبتنی بر نظام معیار اسلامی كه به منظور هدایت افراد جامعه به سوی آمادگی برای تحقق آگاهانه واختیاری مراتب حیات طیبه در همة ابعاد، زمینه های مناسب تكوین و تعالی پیوستة هویت ایشان را در راستای شكل گیری وپیشرفتجامعه اسلامی فراهم می آورد.
3- ساحت های تعلیم و تربیت، همان ساحت های مندرج در فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران می باشد.
4-نظام معیار اسلامی: مبانی و ارزش های مبتنی بردین اسلام ناب محمدی یا سازگار با آن، مشتمل برسلسله مراتبی از ارزشهاست كه ناظر به همه ی ابعاد زندگی انسان است، زیرا دین اسلام به همه ی عرصه های امور اجتماعی و فردی، دنیوی و اخروی، مادی و معنوی زندگی بشر پرداخته است ) نفی سكولاریسم ( هرچند نسبت به پاره ای از این عرصه ها، به عرضه كلیات اكتفا و نسبت به بخشی دیگر ، جزئیات را نیز ذكر كرده است .
5-شایستگی های پایه : مجموعه ای تركیبی از صفات و توانمندی های فردی و جمعی ناظر به همه ی جنبه های هویت )عقلانی، عاطفی، ارادی و عملی ( و نیزتمام مولفه های جامعه بر اساس نظام معیار اسلامی است ،كه متربیان برای دست یابی به مراتب حیات طیبه جهت درك موقعیت خود و دیگران و عمل فردی وجمعی برای بهبود مستمر آن،باید این گونه صفات و توانمندی ها را كسب كنند.
-6 هویت : برآیند مجموعهای از بینشها، باورها،گرایشها، اعمال و صفات آدمی است. از اینرو، نه تنها امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلكه حاصل تلاش و توفیق شخص و تا حدودی متأثر از شرایط اجتماعی است. انسان، موجودی است كه می تواند با تكیه بر فطرت و استعدادهای طبیعی خود و با استفاده از نیروی عقل و اختیار و ارادهی خویش، به معرفت دست یابد. معرفت ایجاد شده میتواند زمینه ی میل و گرایش را در او فراهم سازد. بینش و گرایش درونی، زمینه باور)ایمان ( و تكوین اراده )تصمیم معطوف به عمل (را در وی فراهم می آورد و با عمل و تكرار آن، به تدریج هویتش شكل می گیرد. همین امور نیز، در هر گونه تحول هویت – پس از تكوین اولیه ی آن نقش آفرین ا

فصل دوم         بیانیه مأموریت

وزارت آموزش و پرورش مهمترین نهاد تعلیم و تربیت رسمیعمومی، متولی فرآیند تعلیم و تربیت در همه ساحت‌های تعلیم و تربیت، قوام بخش فرهنگعمومی و تعالی‌بخش جامعه اسلامی [1]براساس نظام معیار اسلامی، با مشاركت خانواده،نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی است. این نهاد مأموریت دارد با تأكید برشایستگی‌های پایه، زمینه دستیابی دانش‌آموزان در سنین لازم التعلیم[2] طی 12 پایه(چهار دوره تحصیلی سه ساله) تحصیلی به مراتبی از حیات طیبه [3]در ابعاد فردی،خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام‌مند، همگانی، عادلانه و الزامی درساختاری كارآمد و اثربخش فراهم سازد. انجام این مهم نقش زیرساختی در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی خواهد داشت.


[1]جامعه اسلامی در نگرش اسلامی ، اجتماعی است كه بر روی نمودن به خدا در حالت تسلیم ورضا استوار می شود نه برروابط نژادی ،خویشاوندی یا قبیله ای ویاروابط انتفاعی وستمگرانه یا روابط قراردادی-كه رو كیرد استخدامی داشته ومتكی بر منفعت های یك طرف یا دو طرف قرارداد می باشند ».در جامعه اسلامی كه مظهرتحقق بعد اجتماعی حیات طیبه به شمار می آید، «پیوندها خشونت آمیز)ناشی از ترس وتهدید وارعاب( یا انتفاعی )ناشی از سودگرایی واستثمار یا استخدام دیگران( نیست
بلكه ارتباط میان اعضای جامعه به ارزش های انسانی واخلاقی، معرفت، محبت واطاعت از خدا ) پیروی آگاهانه واختیاری از نظام معیار دینی( معطوف است. در چنین جامعه ای روابط ظالمانه وتعصبات نژادپرستانه طرد می شود و برتوحید به عنوان اساس تكوین وگسترش روابط اجتماعی تاكید می گردد.
-9 سن تعلیم و تربیت رسمی 5سالگی است اما سن افراد لازم التعلیم )لازم التربیه( طبق قانون مشخص میشود.
-10 وضع مطلوب زندگی بشر در همهی ابعاد و مراتب، بر اساس نظام معیار اسلامی) مبانی و ارزشهای مقبول دین الهی( است كه تحقق آن باعث دستیابی به غایت زندگی یعنی قربالی الله خواهد شد. اینگونه زندگانی مستلزم ارتباط آگاهانه و اختیاری با حقیقت هستی و تشدید رابطهی با او در همه شئون فردی و اجتماعی زندگی است كه باید بر اساس انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانهی نظام معیار مناسب با دینِ اسلام باشد. بنابراین، یكی از مشخصات اصلی حیات طیبه، تكیه بر ارزش غایی زندگی قرب الی الله و نظام معیار متناسب با آن یعنی مبانی و ارزشهای مقبولِ دینِ اسلام است. زیرا با توجه به لزوم پذیرش ربوبیت خداوند متعال، به عنوان یگانه رب حقیقی جهان و انسان، این نظام معیار، جهت اساسی نحوهی تحقق حیات طیبه را در همه مراتب و ابعاد آن مشخص مینماید. لذا، انتخاب و التزام آگاهانه و آزادانهی نظام معیارربوبی و انطباق همهی ابعاد زندگی با این نظام)تقوا(، وجه تمایز اساسی حیات طیبه از زندگی غیردینی )= سكولار( رایج محسوب میشود.كه نقطة اوج و حقیقتآن در جامعه جهانی مهدوی محقق می گردد

فصل سوم   چشم‌انداز[1]

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیدر افق 1404، با اتكاء به قدرت لایزال الهی، مبتنی بر نظام معیار اسلامی، فرهنگ وتمدن اسلامی ـ ایرانی و قوام‌ بخش آنها و زمینه‌ساز جامعه جهانی عدل مهدوی وبرخوردار از توانمندی‌های تربیتی ممتاز در طراز جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه،الهام‌بخش و دارای تعامل سازنده و مؤثر با نظام‌های تعلیم و تربیتی در سطح جهان،توانمند در زمینه‌سازی برای شكوفایی فطرت و استعدادها و شكل‌گیری هویت یكپارچهاسلامی، انقلابی ـ ایرانی دانش‌آموزان با توجه به هویت اختصاصی آنان؛ كارآمد،اثربخش، یادگیرنده، عدالت‌محور و مشاركت‌جو، برخودار از مربیان و مدیران مؤمنآراسته به فضائل اخلاق اسلامی عامل به عمل صالح، تعالی‌جو و تحول‌آفرین، انقلابی،آینده‌نگر، عاقل، متعهد، امین، بصیر، حق‌شناس.

1ـ3 مدرسه در افق چشم‌انداز1404

برپایه این چشم‌انداز، مدرسه جلوه‌ای است از تحقق مراتب حیات طیبه، كانون عرضهی خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیتی، زمینه‌ساز درك و اصلاح موقعیت توسط دانش‌آموزان وتكوین و تعالی پیوسته هویت آنان براساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه ورهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران كه دارای ویژگی‌های زیراست:
íتجلی بخش فرهنگ غنی اسلامی، انقلابی در روابط و مناسبات با خالق، جهان خلقت،خود و دیگران «به ویژه تكلیف‌گرایی، مسئولیت‌پذیری، كرامت نفس، امانتداری،خودباوری، كارآمدی، كارآفرینی، پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا، همدلی، احترام،اعتماد، وقت‌شناسی، نظم، جدیت، ایثارگری، قانون‌گرایی، نقادی و نوآوری،استكبارستیزی، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش‌های انقلاب اسلامی»
íنقطه اتكایدولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت كشور و كانون تربیت محله.ـ برخوردار از قدرتتصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های عملیاتی در چارچوب سیاست‌های محلی، منطقه‌ایو ملی
íنقش‌آفرین در انتخاب آگاهانه، عقلانی، مسئولانه و اختیاری فرآیند زندگیفردی، خانوادگی و اجتماعی دانش‌آموزان براساس نظام معیار اسلامی
íدارای ظرفیتپذیرش تفاوت‌های فردی، كشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها،علائق و رغبت دانش‌آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسلامی
íیادگیرنده،كمال‌جو، خواستار تعالی مستمر فرصت‌های تربیتی، تسهیل‌كننده هدایت، یادگیری و تداركبیننده خودجوش ظرفیت‌های جدید در خدمت تعلیم و تربیت
í خودارزیاب، مسئول و پاسخگونسبت به نظارت و ارزیابی بیرونی
íتأمین‌كننده نیازهای فردی و اجتماعی و محیطاخلاقی، علمی، امن، سالم، بانشاط، مهرورز و برخوردار از هویت جمعی
íبرخوردار ازمربیان دارای فضائل اخلاقی و شایستگی‌های حرفه‌ای با هویت یكپارچه توحیدی براساسنظام معیار اسلامی
íمبتنی بر رویكرد مدیریتی نقدپذیر،مشاركت‌جو
íمتكی بر اركانتعلیم و تربیت و بهره‌مند از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و مبتنی بر مشاركت ذی‌نفعانبا تأكید بر مربیان، دانش‌آموزان و خانواده
íبرخوردار از بهره فناوری آموزشی درسطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسانه‌های یادگیری (شبكه ملی اطلاعات وارتباطات)
íدارای ظرفیت تصمیم‌سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
íدارایتعامل اثربخش با مساجد و دیگر نهادها، مراكز مذهبی و كانون‌های محلی نظیر فرهنگسرا،كتابخانه‌های عمومی و برخوردار از ارتباط مستمر و مؤثر با عالمان دینی، صاحب‌نظرانو متخصصان
íدارای پیوند مؤثر با موضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه‌ای وملی با حضور فعال در حیات اجتماعی.


-11 چشم انداز معرف وضع مطلوب دست یافتنی است كه با الهام از وضعیت آرمانی انعكاس یافته در رهنامه تعلیم و تربیت رسمی عموم یو تحت تاثیر چال شها ترسیم شده است. استنادات این چشم انداز موید فرایندی است كه به این تصویر از وضع مطلوب دست یافتنی معنا می بخشد. بنا برنظام نامۀ تدوین سند جامع تحول و نوسازی نظام آموزشی)مصوب جلسه 64 مورخ 1/ 4/ 89 شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی كشور ( چشم انداز اینگونه تعریف می شود:

چشم انداز نظام آموزشی اعلامیه جهت گیری نظام آموزشی و بیانگر هویت و آرمان آن است كه تصویری از مقاصد آینده نظام آموزشی كشور در افق 1404 را ترسیم می كند. این چشم انداز بر اساس اسناد بالادستی: قانون اساسی ، سیاست های كلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله و فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، در افق 1404 ترسیم می شود
.

فصل چهارم     هدف‌های كلان

1ـ تربیت انسانی موحد ومؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به مسئولیت‌ها و وظایف در برابر خدا، خود،دیگران و طبیعت، حقیقت‌جو و عاقل، عدالت‌خواه و صلح‌جو، ظلم‌ستیز، جهادگر، شجاع وایثارگر و وطن‌دوست، مهرورز، جمع‌گرا و جهانی‌اندیش، ولایت‌مدار و منتظر و تلاشگردر جهت تحقق حكومت عدل جهانی، با اراده و امیدوار، خودباور و دارای عزت نفس،امانتدار، دانا و توانا، پاكدامن و با حیاء، انتخابگر و آزادمنش، متعلق به اخلاقاسلامی، خلاق و كارآفرین و مقتصد و ماهر، سالم و بانشاط، قانون‌مدار و نظم‌پذیر وآماده ورود به زندگی شایسته فردی، خانوادگی و اجتماعی براساس نظام معیار اسلامی.
2ـ‌ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و خانواده در رشد و تعالی كشور، بسط واعتلای فرهنگ عمومی و زمینه‌سازی برای اقتدار و مرجعیت علمی و تكوین تمدن اسلامی ـایرانی در راستای تحقق جامعه جهانی عدل مهدوی با تأكید بر تعمیق معرفت و بصیرت دینیو سیاسی،‌ التزام به ارزش‌های اخلاقی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقادو التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه و مردم‌سالاری دینی، تحكیم وحدت ملی، تقویتروحیه علمی، رعایت حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی، ارتقای آداب و آیین زندگی متعالی،بهداشتی و زیست‌محیطی.
3ـ گسترش و تأمین همه‌جانبه عدالت آموزشی و تربیتی.
4ـ برقرارینظام اثر بخش و كارآمد مدیریت و مدیریت منابع انسانی براساس نظام معیار اسلامی.
5ـافزایش مشاركت و اثربخشی همگانی به ویژه خانواده در تعالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
6ـ بهسازی و تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، مالی و اداری وزیرساخت‌های كالبدی
.7ـ ارتقای اثربخشی و افزایش كارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمیعمومی.
8ـ كسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام و ارتقای فزاینده جایگاهتعلیم و تربیتی ایران در سطح جهانی.
فصل پنجم    راهبردهای كلان

1ـ استقرار نظامتعلیم و تربیت رسمی عمومی براساس مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی (تمامهدف‌های كلان).
2ـ نهادینه كردن نگاه یكپارچه به فرآیند تعلیم و تربیت با رویكردتعالی‌بخشی در كلیه مؤلفه‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های كلان 1، 2،4، 5 و 6).
3ـ ابتناء فرایند طراحی، تدوین و اجرای اسناد تحولی زیر نظام‌ها (شاملبرنامه درسی ملی، تربیت معلم و تأمین منابع انسانی، راهبری و مدیریت، تأمین و تخصیصمنابع مالی، تأمین فضا، تجهیزات و فناوری ـ پژوهش و ارزشیابی) و برنامه‌هایكوتاه‌مدت و میان‌مدت بر مبانی نظری و فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و مفاد سند تحولراهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های كلان 1، 4، 3، 2، 6، 5).
4ـ توسعه ونهادینه كردن عدالت آموزشی و تربیتی در مناطق مختلف كشور و تقویت آموزش و پرورشمناطق مرزی با تأكید بر توانمندسازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق با تمركز بركیفیت فرصت‌های تربیتی هماهنگ با نظام معیار اسلامی (هدف كلان، 5، 4، 3).
5ـ تقویت ونهادینه‌سازی مشاركت اثربخش و مسئولیت‌پذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی،مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای عام‌المنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی(هدف‌های كلان، 5، 2، 3 و 7).
6ـ گسترش و تعمیق فرهنگ پژوهش و ارزشیابی، خلاقیت ونوآوری، نظریه‌پردازی و مستندسازی تجربیات علمی ـ تربیتی بومی در نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی (هدف‌های كلان 2، 1، 4 و 8).
7ـ بهره‌مندی هوشمندانه ازفناوری‌های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی(هدف‌های كلان، 3، 2، 1، 5 و 7).
8ـ تعامل اثربخش و فعال نظام تعلیم و تربیت رسمیعمومی با سایر نهادها و دستگاه‌های مرتبط به ویژه نهاد خانواده و رسانه با تأكید بركاهش مرزهای تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی (هدف‌های كلان، 7 و 4، 1، 2).
9ـ استقرارنظام مدیریت اثربخش، كارآمد، مسئولیت‌پذیر و پاسخگو و بسترسازی برای استقرار نظامكارآمد منابع و مصارف در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدف‌های كلان 2، 6، 4 و7.10)
10ـ ارتقای جایگاه نظام تعلیم و تربیت كشور به عنوان مهمترین نهاد تربیت نیرویانسانی و مولد سرمایه اجتماعی و اعمال سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن، ازپیش دبستانی تا دانشگاه به عنوان امر حاكمیتی با توسعه مشاركت همگانی (هدف كلان 2،4و 5)
11ـ ارتقاء معرفت و بصیرت دینی، انقلابی و سیاسی برای رشد و تعالی معنوی واخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و مشاركت برای ارتقاء معنوی خانواده (هدف‌های كلان 2، 4 و 5)
1).12ـ بازنگری و بازسازی ساختارها و رویه‌ها در نظام تعلیم و تربیت رسمیعمومی (هدف‌های كلان 1، 2، 3، 5، 6 و 7).
13ـ توسعه مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌هایاعتقادی، تربیتی، علمی و حرفه‌ای فرهنگیان (هدف‌های كلان 7 و 6، 5، 4).
14ـ توسعهظرفیت‌ها و توانمندی‌های آموزشی و پرورشی برای حضور فعال و سازنده در صحنه‌هایبین‌المللی و منطقه‌ای در راستای تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در قانون اساسی وسند چشم‌انداز و سیاست‌های كلی مقام معظم رهبری و برنامه‌های پنج ساله (هدف‌های 7،8، 2 )
15- ارتقای جایگاه علم و علم‌آموزی به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی به حیاتطیبه با تأكید بر حیثیت كاشفیت و مطلوبیت علم (هدف‌های كلان، 7، 2، 1 و 8).
فصل ششم      هدف‌های عملیاتی و راهكارها

هدف‌های عملیاتی و راهكارهای ذیل آنها، لزوماً ازتناظر یك به یك با هدف‌های كلان برخوردار نیستند. از این‌رو، برخی هدف‌های عملیاتیو نیز راهكارهای ذیل یك هدف كلان، ممكن است با كلان دیگری نیز مرتبط باشند. با توجهبه این‌گونه ارتباط‌ها، هر راهكار، برای هدفی كه ذیل آن آمده است، جنبه اصلی و برایبرخی هدف‌های دیگر جنبه مكمل دارد. به هنگام عملیاتی كردن احكام این سند، لازم استدر تدوین برنامه‌های میان‌مدت و كوتاه‌مدت این‌گونه پیوستگی‌ها مورد توجه قرارگیرد.


1ـ پرورش تربیت یافتگانی كه:

íدین اسلام را حق دانسته و آن را به عنوان نظام معیار می‌شناسند و به آن باور دارند و آگاهانه و آزادانه و شجاعانه و فداكارانهبرای تكوین تعالی اخلاق خود و دستیابی به مرتبه‌ای از حیات طیبه و استقرار حكومت عدل جهانی مهدوی از آن تبعیت می‌نمایند و به رعایت احكام و مناسك دین و موازیناخلاقی مقید هستند. íاز دانش‌های پایه و عمومی سازگار با نظام معیار اسلامی،همچنین از توان تفكر، درك و كشف پدیده‌ها و رویدادها به عنوان آیات الهی و تجلیفاعلیت خداوند در خلقت و نیز، دانش، بینش و مهارت‌‌ها و روحیه‌ مواجهه علمی و خلاق با مسائل فردی و خانوادگی و اجتماعی برخوردارند.

íبا درك مفاهیم اجتماعی و سیاسی و«احترام به قانون» و اندیشه‌ورزی در آنها، شایستگی رویارویی مسئولانه و خردمندانهبا تحولات اجتماعی و سیاسی را كسب می‌كنند و با رعایت وحدت و تفاهم ملی، در دفاع ازعزت و اقتدار ملی می‌كوشند و با روحیه مسئولیت‌پذیری و تعالی‌خواهی و برخوردار ازمهارت‌های ارتباطی، در حیات خانوادگی و اجتماعی (در سطوح محلی تا جهانی) با رعایت اصول برگرفته از نظام معیار اسلامی، مشاركت موثر دارند.
íبا درك مفاهیم اقتصادی درچارچوب نظام معیار اسلامی از طریق كار و تلاش و روحیه انقلابی و جهادی، كارآفرینی،قناعت و انضباط مالی، مصرف بهینه و دوری از اسراف و تبذیر و با رعایت وجدان، عدالتو انصاف در روابط با دیگران در فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس خانوادگی، ملی و جهانیمشاركت می‌نمایند.
íدارای حداقل یك مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشند به گونه‌ای كه در صورت جدایی از نظام رسمی تعلیم و تربیت در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشند.
íبا درك مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل زیست بوم طبیعی و شهری به منزله امانات الهی، شایستگی حفظ و ارتقای سلامتفردی و بهداشت محیطی را كسب می‌كنند و با ورزش و تفریحات سالم فردی و گروهی بهنیازهای جسمی و روانی خود و جامعه براساس اصول برگرفته از نظام معیار اسلامی، پاسخمی‌دهند.
íبا قدر شناسی و درك زیباشناسانه آفرینش الهی و مصنوعات هنرمندانه بشری،درك مفاهیم فرهنگی و میان‌فرهنگی و بهره‌گیری از قدرت تخیل، توانمندی‌های لازم درخلق آثار فرهنگی و هنری را به دست می‌آورند و برای حفظ و تعالی میراث فرهنگی، تمدنی و هنری در سطح ملی و جهانی براساس نظام معیار اسلامی می‌كوشند (هدف كلان 1، 4، 5 ،2 و 8).
راهكار 1/1- طراحی، تدوین و اجرای برنامه درس ملی براساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه‌های درسی موجود با تأكید بر:
الف) متناسب‌سازی حجم ومحتوی كتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی‌ها و ویژگی‌های دانش‌آموزان.
ب) حاكمیت رویكرد فرهنگی ـ تربیتی در تولید محتوی و تقویت شایستگی‌های پایهدانش‌آموزان.
ج) بهره‌مندی فزون‌تر از روش‌های فعال، خلاق و تعالی‌بخش
د) بهره‌گیریاز تجهیزات و فناوری‌‌های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف.
هـ) توجه بیشتر بهتفاوت‌های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش‌آموزان و تفاوت‌های شهری و روستایی

 راهكار2/1ـ تدوین برنامه‌های عملیاتی لازم در راستای ترویج، تقویت مستمر و تحكیم فضایلاخلاقی در محیط‌ های تربیتی با استفاده از تمام ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی با تأكیدبر اولویت كرامت و عزت‌نفس و شجاعت، حیا و عفت، صداقت، مسئولیت‌پذیری و نظم در تمام دوره‌های تحصیلی.
راهكار 3/1ـ توسعه فرهنگ اقامه نماز و اهتمام به برپایی نمازجماعت در مدرسه و تقویت انس با قرآن در دانش‌آموزان و توسعه فرهنگ و سواد قرآنی بااصلاح برنامه‌ها و توانمندسازی معلمان در راستای تقویت مهارت روخوانی و روان‌خوانیدر دوره ابتدایی، آشنایی با مفاهیم كلیدی قرآن در دوره متوسطه اول و آموزش معارف قرآنی در متوسطه دوم براساس منشور توسعه فرهنگ قرآنی.
راهكار 4/1ـ ایجاد سازوكارهایترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ ولایت‌مداری تولی و تبرّی، امر به معروف و نهی از منكر،روحیه جهادی و انتظار «زمینه‌سازی برای استقرار دولت عدل مهدوی (عج)» با تأكید بربهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه و نقش الگویی معلمان و اصلاح روش‌ها.
راهكار5/1ـ ارائه آموزش زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی (نیمه تجویزی) برنامه درسی، بارعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی.
راهكار 6/1ـ گسترش و تنوع دادن به حِرَف و مهارت‌های مورد نیاز جامعه و تعلیم متناسب و برنامه‌ریزی شده آن در همه دوره‌های تحصیلی و برای همه دانش‌آموزان.
راهكار 7/1ـ ایجاد سازوكار برای تقویت انسجام اجتماعی و وحدت ملی و احیاء هویت افتخارآمیز اسلامی ـ ایرانی در دانش‌آموزان و معلمان با تأكید بر آموزش و اجرای سرود ملی به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در تمام مدارس.

فصل هفتم  چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش
برای تحقق اهداف و برنامه‌های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم‌انداز، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیند تحول بنیادین در دو سطح به شرح زیر صورت می‌پذیرد:
1-7ـ سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح كلان
سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری كلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم وتربیت رسمی عمومی بر پایه این سند برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.
2-7ـبرنامه‌ریزی و نظام اجرایی
الف ـ شورای عالی آموزش و پرورش با استفاده از همه ظرفیتآموزش و پرورش و سایر نهادها و امكانات كشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی سازكار تحقق اهداف، ساختارها و فرایندهای مربوط، بهروزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها و برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرایبرنامه‌‌های تحول راهبردی را برعهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملكردوزارت آموزش و پرورش را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهد
ب ـ وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه‌سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورشمسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیان‌های نظری و سندتحول راهبردی) و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را برعهده داردو حداكثر ظرف مدت یك سال پس از تصویب این سند، برنامه‌های خود (به ویژه برنامه‌هایزیر نظام‌های اصلی) را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند.
ج ـ وزارتآموزش و پرورش موظف است با تربیت، به كارگیری و ساماندهی نیروهای توانمند و واجدشرایط، تامین و بسیج امكانات و منابع، تدوین برنامه‌های اجرایی كوتاه‌مدت ومیان‌مدت در سطح ملی و استانی، اصلاح قوانین و مقررات و جلب مشاركت و همكاری سایردستگاه‌ها و نهادها اقدامات لازم برای تحقق مفاد سند را معمول دارد.
د ـ تمام دستگاه‌ها و نهادها، به ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همكاری لازم بانظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورشمعمول دارند. گزارش نحوه و میزان همكاری دستگاه‌ها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.
3-7ـ نحوه ترمیم و بروز رسانی سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
فرآیند ترمیم سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم‌انداز در بازه‌های زمانی 5 ساله از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان‌های نظری سند ملی (فلسفه تعلیم وتربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران،رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران) پس از تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
این سند مشتمل بر 7 فصل در جلسات 681، 682، 683، 684، 685، 686، 687، 688، 689، 690،691، 692، 693، 694، 695، 696 و 697 مورخ 12/11/89، 26/11/89، 3/12/89، 10/12/89،17/12/89، 23/1/90، 6/2/90، 20/2/90، 31/3/90، 14/4/90، 21/4/90، 4/5/90، 15/6/90 22/6/90 و 5/7/90 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و كلیه مصوبات و سیاست‌های قبلی در موارد مغایرت با آن منسوخ وبلااثر و در سایر موارد براساس آن مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گیرد. است.Top of Form


[ چهارشنبه ششم اردیبهشت ۱۳۹۱ ] [ 7:34 ] [ خانم راضیه عبداللهی -آقای رمضانعلی محمدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ
امکانات وب
اولین مطلب آخرین مطلب ثبت شده باشد . WEBLOGSKEN009 htm
فروش بک لینک طراحی سایت